ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย AXA SmartCare Essential (15 วัน - 17 ปี)

จำเป็นต้องซื้อคู่กับผู้ปกครอง 1 คน และต้องเป็นแผนประกันเดียวกัน
อ่านเพิ่มเติม
ค้นหาแผนประกันที่เหมาะสมกับคุณ
วัน เดือน ปีเกิด ของผู้เอาประกัน
ทำไมต้องทำประกันสุขภาพ เหมาจ่ายให้ลูก?
เพราะเด็กเล็กมีโอกาสป่วยค่อนข้างบ่อยกว่าช่วงอายุอื่นๆ
โดยเฉพาะช่วงอายุ 0-5 ปี เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ยังไม่แข็งแรง
เพราะค่ารักษาพยาบาลเด็กเล็ก มีราคาสูง
เพื่อช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลเด็กที่มีค่าใช้จ่ายสูง
เพราะไม่ต้องกังวลกับวงเงินค่ารักษา
คลายกังวลเรื่องวงเงินค่ารักษาที่ไม่เพียงพอด้วยวงเงินแบบเหมาจ่าย จ่ายตามจริงตามค่ารักษาที่เกิดขึ้น
เพื่อมั่นใจในความปลอดภัยของลูกน้อย
เพื่อให้ลูกของคุณได้รับการรักษากับหมอในโรงพยาบาลชั้นนำมั่นใจเรื่องความปลอดภัยยิ่งขึ้น
เราพร้อมให้คำปรึกษา
ติดต่อซันเดย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)