ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AXA SmartCare Essential (18 - 60 ปี)

ค้นหาแผนประกันที่เหมาะสมกับคุณ
วัน เดือน ปีเกิด ของผู้เอาประกัน
ผลประโยชน์เพิ่มเติมที่คุ้มค่ากว่า
พักฟื้นอย่างอุ่นใจ ดูแลอย่างครอบคลุม
ค่าดูแลโดยพยาบาลพิเศษ 1,000 บาทต่อวัน (สูงสุด 30 วันต่อปี)
คุ้มยิ่งกว่า เมื่อใช้คู่กับประกันกลุ่ม
ให้ประกันสุขภาพกลุ่ม ดูแลค่ารักษาพยาบาล ส่วนเรื่องรายได้ให้เราดูแล ด้วยค่าชดเชยรายได้ สูงถึง 3,500 บาทต่อวัน (สูงสุด 31 วันต่อปี)
คลายกังวลให้ครอบครัว
กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ รับเงินสูงสุด 120,000 บาท
ไม่ต้องสำรองจ่าย
มีเครือข่ายสถานพยาบาลที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากกว่า 400 แห่ง
รายชื่อสถานพยาบาลเครือข่าย
สมัครได้ตั้งแต่อายุ 18 ปี ถึง 60 ปี
และต่ออายุได้ถึง 99 ปี
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)