ประกันอุบัติเหตุ เด็กไทยวัยซน (1 เดือน - 15 ปี)

ค้นหาแผนประกันที่เหมาะสมกับคุณ
วัน เดือน ปีเกิด ของผู้เอาประกัน
ทำไมต้องทำประกันอุบัติเหตุให้กับเด็กเล็ก
เด็กเล็กมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ
เนื่องจากเด็กเล็กอยู่ในช่วงวัยกำลังซน มีความอยากรู้อยากลอง ทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกว่าวัยอื่น
สร้างความอุ่นใจให้ผู้ปกครอง
คลายกังวลและแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลของลูก เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ความเสี่ยงมีอยู่รอบตัว
ถึงแม้เด็กเล็กจะได้รับการดูแลใกล้ชิดมากแค่ไหน แต่อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมอ การมีประกันอุบัติเหตุจึงเป็นอีกตัวช่วยที่ทำให้คุณและลูกมั่นใจยิ่งขึ้น
วางใจเมื่อลูกต้องรักษาตัว
มั่นใจเรื่องความปลอดภัย วางใจเมื่อลูกของคุณได้รับการรักษากับหมอในโรงพยาบาลชั้นนำ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับประกันอุบัติเหตุเด็กไทยวัยซน (FAQ)